فایل تحقیق : دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت : شناسایی عوامل مؤثر بر اعتماد مشتري در تجارت الكترونيك

گرایش : بین الملل

عنوان : شناسایی عوامل مؤثر بر اعتماد مشتري در تجارت الكترونيك


دانشگاه آزاد اسلامي

واحد نراق

پايان­نامه جهت اخذ درجه ­کارشناسی ارشد رشته  مديريت بازرگاني

گرايش بازرگاني بين‌الملل

عنوان:

شناسایی عوامل مؤثر بر اعتماد مشتري در تجارت الكترونيك

(در فروشگاه اينترنتي ايران تجارت در شهر تهران)

استاد راهنما:

آقای دکتر علی یزدخواستی

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

   فهرست مطالب

عنوان                    صفحه

عنوان: 2

سپاسگذاري: 3

تقدیم.. 4

چكيده. 1

فصل اول. 2

کلیات پژوهش.. 2

مقدمه. 3

1-1 بيان مساله. 4

1-2 اهمیت و ارزش پژوهش.. 7

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

1-3  اهداف تحقيق.. 10

1-4 فرضيات تحقيق.. 11

1-4-1 فرضيه اصلی اول: 11

1-4-2 فرضيه اصلی دوم: 11

1-4-3 فرضيه اصلی سوم: 11

1-4-4 فرضيه اصلی چهارم: 12

1-5 تعاریف نظری متغیرها: 12

 فصل دوم. 15

ادبیات پژوهش.. 15

2-1 تجارت الكترونيك…. 17

2-1-1تاریخچه تجارت الکترونیک…. 17

2-1-2 تعاریف تجارت الکترونیک…. 18

2-1-3تفاوت كسب و كار الكترونيك با تجارت الكترونيك: 20

2-1-5تجارت الكترونيكي در برابر تجارت سنتي.. 22

2-1-6 معضلات تجارت الکترونیک…. 24

2-1-7 طبقه بندي تجارت الكترونيك از ديدگاههاي متفاوت… 25

2-1-8 محدودیتها و موانع تجارت الکترونیکی.. 29

2-1-9 انواع بازارهای الکترونیکی: از فروشگاه ها تا پورتال ها 31

2-1-10 مروری بر خرده فروشی الکترونیکی.. 36

2-1-11 خصوصیات خرده فروشی الکترونیکی موفق.. 36

2-1-12 طبقه بندی خرده فروشی الکترونیکی بر اساس کانال های توزیع. 37

2- 1- 13 انواع روش های ارائه خدمات به مشتری در اینترنت… 39

2-1-14 ابزارهای ارائه خدمات به مشتری در اینترنت… 40

2- 1- 15استراتژی های بازاریابی خرید الکترونیکی.. 41

2-1- 16  استراتژی تجارت الکترونیک…. 42

2- 1- 17 فرایند برنامه ریزی استراتژیک تجارت الکترونیکی.. 42

2-2 اعتماد سازی در تجارت… 45

2-2-1 مفهوم اعتماد از دیدگاه صاحب نظران. 49

2-2-2 تأثیر اعتماد. 59

2-2-3 رویکردهای کلی اعتماد. 61

2-2-4 شیوه های اعتمادسازی.. 64

2-2-5 مدیریت اعتمادساز. 66

2-2-6 انواع اعتماد. 67

2-2-7 اعتماد در بستر تجارت الکترونیکی.. 76

فصل سوم. 81

روش پژوهش.. 81

3-1مقدمه : 82

3-2. روش تحقيق.. 82

3-3. جامعه و نمونه تحقيق.. 83

3-4 متغیرها 84

3-5 ابزارهاي پژوهش…. 85

3-6  روايي و پایایی.. 87

3-7 شيوه تجزيه و تحليل داده ها 91

3-8 مدل عمومي تحقيق.. 92

فصل چهارم. 93

تجزیه و تحلیل.. 93

مقدمه. 94

4-1 آمار توصيفي.. 95

4-1-1: توزيع فراواني ودرصد شركت كنندگان به نسبت سن در جدول 4-1 نشان داده شده می باشد… 95

4-1-2: توزيع فراواني ودرصد شركت كنندگان به نسبت جنسیت در جدول 4-2 نشان داده شده می باشد… 96

4-1-3:توزيع فراواني ودرصد شركت كنندگان به نسبت دفعات خريد در جدول 4-3 نشان داده شده می باشد… 97

4-2 آمار استنباطي.. 99

4-2-1 فرضيه اول تحقيق: ((بين متغيرهاي فردي مشتريان و اعتماد مشتري درتجارت الكترونيك، ارتباط مثبت هست.)) 99

4-2-2 فرضيه دوم تحقيق : ((بين متغيرهاي مربوط به شركت و اعتماد مشتري در تجارت الكترونيك، ارتباط مثبت هست.)) 101

4-2-3 فرضيه سوم تحقيق: ((بين متغيرهاي زيرساختي و اعتماد مشتري در تجارت الكترونيك، ارتباط مثبت هست.)) 102

4-2- 4 فرضيه چهارم تحقيق: ((مشترياني كه به صورت الكترونيك خريد مي كنند به فروشگاهي الكترونيك اعتماد دارند)) 104

4-2-5 بررسي فرضيه پنجم تحقيق.. 104

فصل پنجم.. 108

نتیجه گیری وپیشنهادها 108

مقدمه. 109

5-1  نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش.. 109

5-2 بحث و نتیجه گیری.. 114

5-3 پيشنهاد هاي كاربردي.. 120

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

5-4 پيشنهاد هاي براي تحقيقات آتي.. 120

5-5 محدوديت ها و مشكلات تحقيق.. 121

منابع فارسی.. 123

References  127

پیوست ها 132

 Abstract. 134

چكيده

اعتماد مشتريان يكي از فاكتور هاي كليدي و از عناصر اصلي موفقيت در تجارت الكترونيكي می باشد. تا آنجا كه بسياري از صاحب نظران كليد موفقيت در تجارت الكترونيك را ايجاد و استقرار فراگرد مطمئن و مورد اعتماد براي خريدار مي دانند .با وجود اين معنا ومفهوم اعتماد مشتري در تجارت الكترونيك و ابعاد و عوامل مؤثر بر آن در هاله اي از ابهام قرار دارد.

هدف اين پژوهش شناسایی عوامل مؤثر بر اعتماد مشتري در تجارت الكترونيك در فروشگاه اينترنتی ايران تجارت در شهر تهران در سال 92 می باشد. روش پژوهش و جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای و میدانی می باشد و بدین مقصود از ابزار پرسشنامه محقق ساخته بهره گیری شده می باشد. جامعة آماريِ تحقيق، مشترياني هستند كه از فروشگاه الكترونيكي ایران تجارت به صورت الكترونيكي خريد كرده اند،که  از ميان آنان نمونه گيري تصادفي صورت گرفت. فرضيه هاي تحقيق در چارچوب عوامل فردي، شركتي و زيرساختي مطرح واز طریق آمار توصیفی و استنباطی مورد بررسي قرار گرفتند. نتايج حاصل از تجزيه و تحليل داده ها نشان مي دهد كه به غیر از فرضية مربوط به عوامل فردي ،ساير فرضيه هاي تحقيق تأييد مي شوند.

کلمات کلیدی:  تجارت الکترونیک، اعتماد مشتری, عوامل فردی, عوامل شرکتی، عوامل زیرساختی.

 

مقدمه

تجارت الكترونيكي را خريد و فروش از طريق شبكة اينترنت تعريف ميكنند(چفی[1]،2003: 24). ريپورت و جاورسكي نيز با در نظر داشتن نقطة آغاز و پايان مبادله، 4 نوعِ گوناگونِ تجارت الكترونيكي كه شامل مبادلة شركت با مشتري، مبادلة مشتري با شركت، مبادلة شركت با شركت و مبادلة مشتري با مشتري می باشد را در فضای سايبري شناسايي كرده اند.(ریپورت، جاورسکی[2]،2001: 42)

دسترسي تعداد زيادي از مردم جهان به شبکه جهاني اينترنت و گسترش ارتباطات الکترونيک بين افراد و سازمانهاي مختلف از طريق دنياي مجازي، بستري مناسب براي برقراري مراودات تجاري و اقتصادي فراهم کرده می باشد. تجارت الكترونيك عمده ترين دستاورد به‌كارگيري فناوري ارتباطات و اطلاعات (ICT[3]) در زمينه هاي اقتصادي می باشد. (وانگ[4]،2005 :27)  

بهره گیری از اين فناوري موجب توسعه تجارت، تسهيل ارتباطات عوامل اقتصادي، فراهم كردن امکان فعاليت براي بنگاههاي کوچک و متوسط، ارتقاي بهره وري، کاهش هزينه ها و صرفه‌جويي در زمان شده می باشد. فناوري ارتباطات و اطلاعات امكان افزايش قابليت رقابت‌پذيري بنگاهها را فراهم ساخته و همچنين به ايجاد مشاغل جديد منجر شده می باشد. (کوربیت و برایان[5]، 2003: 18)

بر اثر گسترش اين فناوري حجم تجارت الکترونيک در جهان روز به روز در حال رشد می باشد. طبق تحقيقات چاپ گردیده توسط موسسه فارستر پيش‌بيني مي‌گردد طي سالهاي 2006-2002 حجم تجارت الكترونيك به گونه متوسط سالانه بيش از 58 درصد رشد كرده و از 2293 ميليارد دلار در سال 2002 به بيش از 12837 ميليارد دلار در سال 2006 بالغ گردد.( کوربیت و برایان، 2003: 25)

از طرف ديگر، به رغم گسترش روز افزون به كارگيري اينترنت در ايران، تجارت الكترونيك  وخريد اينترنتي كمتر رواج يافته می باشد و استقبال چنداني از سوي مردم ، براي خريد محصولات و خدمات به صورت اينترنتي صورت نگرفته می باشد. شايد يكي از بزرگترين موانع استقرار تجارت الكترونيك در ايران، بي اعتمادي مردم از يك طرف و ناآشنايي موسسات فعال در اين زمينه با ساز و كارهاي اعتماد سازي باشد(فرنود، 1387: 48). در اين بررسي بر آنيم تا با بررسي عوامل موثر بر اعتماد مشتريان در تجارت الكترونيك و به گونه خاص در فروشگاه ايران تجارت به عنوان بزرگترين فروشگاه الكترونيكي در كشور، به شناسايي اين موانع پرداخته و در پايان راهكارهايي را براي فائق آمدن بر آنها ارائه كنيم.

1-1 بيان مساله

تقريبا در تمامي الگوهاي تجارت الكترونيك نوين مي‌توان زنجيره‌اي را متصور گردید كه از تامين‌كننده اوليه تا مصرف‌كننده نهايي را در بر مي‌گيرد. اين زنجيره توسط چرخه‌اي متشكل از سه عامل اساسي اطلاعات، مواد و پول مستقر مي‌ماند. از منظر اطلاعات مي‌توان برنامه، پاسخگويي، ظرفيتهاي بازار و مشتريان، دانش ساخت و ارائه و از اين قبيل را مورد ملاحظه قرار داد. از منظر مواد نيز مي‌توان به مواد اوليه، سوخت، تجهيزات واسطه، محصولات و ابزار پشتيباني تصریح كرد. پول نيز جنبه‌هايي زیرا سرمايه اوليه، اعتبارات و مبلغ مبادله را شامل مي‌گردد. آن چیز که تجارت الكترونيك را از ديگر روشها متمايز مي‌كند، مداخله و تأثیر‌آفريني آن در تمامي موارد ياد شده می باشد. بنابراين، مي‌توان شرايطي را متصور گردید كه در آن، تجارت الكترونيك منجر به افزايش ارزش، درآمد و سود مي‌گردد. (کوته و همکاران[6] ، 2005: 84)

كاهش هزينه‌ها تنها يكي از نقشهاي تجارت الكترونيك در ايجاد ارزش براي مشتريان و ذی نفعان ديگر از يك سو و افزايش درآمد و سود براي سازمان از ديگر سو می باشد. تجارت الكترونيك با ايجاد ارزشهاي جديد باعث افزايش درآمد و سود مي‌گردد. كاركردهاي عمده تجارت الكترونيك در اين راستا را مي‌توان به‌صورت زير برشمرد:

* دسترسي بهتر و سريعتر به مشتريان در اقصي نقاط دنيا كه علاوه بر ايجاد جذابيت براي مشتريان در بهره‌برداري به موقع از محصولات و خدمات، باعث حذف واسطه‌ها و در نتيجه، كاهش هزينه‌هاي مربوط مي‌گردد.

 * يكپارچگي اطلاعات و دنبال كردن پوياي وضعيت باعث سياست‌گذاري بهتر در زمينه قيمت مي‌گردد و شرايطي را فراهم مي‌كند كه سازمان بهتر بتواند از طريق انعطاف‌پذيري در قيمت به تثبيت خود در بازار كمك كند. (چفی،2002: 98)

 * هماهنگي فيزيكي و اطلاعاتي در ارائه محصول به بازار باعث تسريع در چرخه تامين و سرمايه مي‌گردد و زمينه را براي نوآوري و تحرك بيشتر فراهم مي‌آورد. اين امر بويژه درمورد محصولاتي كه چرخه عمر كوتاهتري دارند، از اهميت ويژه‌اي برخوردار می باشد.

* انجام فعاليتها به‌صورت همزمان باعث تسريع زمان و كاهش هزينه‌هاي مربوط مي‌گردد. در اين ميان، طراحي مناسب فرايندها از اهميت زيادي برخوردار می باشد.

* افزايش امكان سفارشي شدن محصولات و خدمات كه در اين ميان، همواره سازمان مي‌تواند با رهگيري، عملكرد مشتري خود را متناسب با نيازها و خواسته‌هاي وي تنظيم كند. از طرف ديگر، مشتري مي‌تواند با درك نحوه ارائه محصولات و خدمات و تبادل نظر با سازمان بين هزينه و نحوه دست‌يابي به آنها توازن ايجاد كند.

* بهره گیری بهتر از تمامي ساعات شبانه‌روز، به‌طوري‌كه مشتري در هر زمان از امكان طرح درخواست خود به سازمان براي دريافت خدمات و محصولات برخوردار می باشد.

* حجم وسيع اطلاعات ارائه شده از سوي سازمانهاي عرضه‌كننده درمورد محصولات و خدمات متنوع يك يا چندين تامين‌كننده باعث افزايش حق انتخاب مشتري، صرفه‌جويي در زمان و در نتيجه افزايش درآمد تمامي تامين‌كنندگان خواهد گردید.

* تبادل سريع وجوه باعث گردش سريعتر پول و در نتيجه افزايش شانس سازمان براي بهره گیری از فرصتهاي كسب درآمد خواهد گردید. (گرابنر[7] ، 2002: 55)  

با وجود تمامي موارد ياد شده در بالا، انطباق نظام تجارت الكترونيك يك سازمان با كاركردهاي آن بسيار تعيين‌كننده می باشد. طراحي الگوي مورد بهره گیری براي هر سازمان بايد بر اساس نيازها، ويژگيها و اهداف و نيز شناخت صنعت و محيط فعاليت آن باشد. نوع فن آوريها و ابزارهاي مورد بهره گیری در سازمان از ديگر موارد قابل ملاحظه می باشد. در جوامعي كه بسترهاي فيزيكي و فرهنگي مناسب وجود ندارد، مي‌توان از تجارت الكترونيك بين سازمانهاي تجاري يا مشتريان صنعتي شروع كرد و كم‌كم آن را در سطح مشتريان توسعه داد. (استانفورد و کید[8] ، 2000: 67).

1-2 اهمیت و ارزش پژوهش

تجارت الکترونيک هنوز برای بسياری از مردم مفهوم جديدی می باشد، اما در عصر اطلاعات، هدايت فعاليتهای کسب و کار از طريق اينترنت، به ويژه برای شرکت های کوچک و متوسط که می خواهند با شرکت های بزرگتر رقابت کنند، بخش جدا نشدنی از پيکر فعاليت های تجاری سازمان می باشد.

امروزه تجارت بيش از 30 درصد از توليد ناخالص داخلي را در عرصه جهاني در بر مي‌گيرد و بر اساس برآوردها پيش‌بيني مي‌گردد اين مقدار در سال 2020 به بيش از 50 درصد برسد. با در نظر داشتن اين حجم عظيم از تعاملات تجاري، بهره‌گيري بهينه از ابزارهاي مبتني بر فناوري اطلاعات و ارتباطات اجتناب ناپذير می باشد. طبق بررسي هاي آنكتاد ( کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل)[9] در سال 2006، اتلاف زمان يكي از مهمترين موانع غير فيزيكي در تجارت می باشد و هر روز صرفه‌جويي معادل نيم‌درصد تعرفه تجاري می باشد و از طرف ديگر، هفت درصد تجارت بين‌المللي صرف هزينه اداري امور لجستيك مي‌گردد. در سال 2002 نيز اسكاپ (اجلاس کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل در آسیا و اقیانوسیه)[10]طي گزارشي اعلام كرد كه به‌گونه كلي، هفت تا ده درصد از ارزش تجارت روزمره بين‌المللي صرف تشريفات اداري مي‌گردد و هر معامله تجاري مشتمل بر 30 فعاليت، 40 سند و 200 عنصر اطلاعاتي می باشد كه 60 درصد از آنها حداقل يك بار بازنويسي مي‌شوند. (فان[11] ، 2003: 26).

 

فقدان شفافيت و دوباره‌كاري امور در تجارت سنتي باعث افزايش هزينه‌هاي عمومي بويژه در كشورهاي در حال توسعه مي‌گردد. بر اساس بررسي هاي آنكتاد در سال 2006، مي‌توان با بهره‌گيري از نظام هاي مبتني بر فن آوري اطلاعات و ارتباطات در تجارت بين‌المللي هر ساله بيش از 100 ميليارد دلار صرفه‌جويي كرد. در مجموع، سه عامل تصميم‌گيران، سياست‌گذاران و ذي نفعان را بر آن داشته می باشد تا در امور تجاري از فن آوري اطلاعات و ارتباطات بهره گیری كنند. اين سه عبارتند از: پيشرفتهاي فناوري، توسعه تجارت الكترونيك و دسترسي به روابط اقتصادي در گستره جهاني. دو عامل اول باعث كاهش چشمگير هزينه‌ها و افزايش بهره‌وري شده‌اند؛ در حالي كه عامل سوم افزايش سطح دسترسي و هم نوايي بين بنگاههاي اقتصادي در اقصي ‌نقاط دنيا را مورد توجه قرار مي‌دهد(فان،2003: 29).

با وجود تمام مزاياي ذكر شده، تجارت الكترونيك به دلايل متعدد كه شايد بتوان مهمترين انها را عدم اعتماد مشتري به اين نوع معاملات دانست، در كشور ما هنوز جايگاه واقعي خود را پيدا نكرده می باشد. لذا ضرورت انجام تحقيقاتي از اين دست كه به شناسايي موانع موجود بر سر راه نهادينه شدن اين تجارت پر سود هم براي طرف توليد كننده و هم مصرف كننده، بيش از پيش به چشم مي خورد.

آن چیز که مشخص می باشد، این حقیقت تلخ می باشد که در کشور ما موضوع تجارت الکترونیک هنوز به خوبی نهادینه نشده و بهره گیری از آن به اندازه کافی و متناسب با تحولات عظیم جهانی به پیش نمی رود. لذا نگارنده این مقاله با ارائه این موضوع تصمیم دارد تا قدم کوچکی در جهت شناسایی موانع موجود بردارد.

امروزه رقابت شرکتها به شدت به بهره گیری اثر بخش فن آوریهای اطلاعات و ارتباطات بستگی دارد. اکنون مدارک زیادی هست مبنی بر اینکه شرکتهای اروپایی به میزان قابل توجهی، زیر ساخت فن آوریهای اطلاعات و ارتباطات و اتصال به اینترنت خود را بهبود داده اند. به مقصود کسب منافع سرمایه گذاری در فن‌آوری های اطلاعات و ارتباطات، شرکتها نیاز دارند که گامهایی فراتر از صرفا دیجیتالی شدن بردارند. آنها هم بایستی مهارتها کارکنان و هم کارفرمایان را  ارتقا دهند و هم فناوریهای اطلاعات و ارتباطات را وارد فرایندهای کسب و کارشان کنند. اکنون، تمرکز روی تغییر از مبادلات تجارت الکترونیکی به انجام الکترونیکی کسب و کار می باشد. تاکید روی بهره گیری اثربخش از فناوریهای اطلاعات و ارتباطات در طول زنجیره ارزش با واژه کسب و کار الکترونیکی منعکس می گردد (کمیسیون اروپا[1]، 2005).

از طرفی، از آنجا که کسب و کار الکترونیکی، با بهره گیری از ابزارهای الکترونیکی به مبادلات و انجام داد و ستدهای فعالیتها می پردازد، از این رو می توان دید که کسب و کار الکترونیکی، حیطه های بسیار و گوناگونی از فعالیت اقتصادی را پوشش می دهد که شامل طیف وسیعی از کاربردهای مالی و دیگر کاربردها از قبیل مبادله دیجیتالی داده، انتقالات الکترونیکی پولی، فعالیتهای تبادل الکترونیکی موجودی، مزایده های تجاری، همکاری در طراحی و مهندسی، پیشنهادات الکترونیکی، فروش مستقیم به مشتریان و خدمات پس از فروش می باشد که هم در بخش فروش کالاها، هم ارائه خدمات و هم تولید کالاها و خدمات دیجیتالی از قبیل کتاب، سی دی، نرم افزار، خدمات بانکداری، برنامه های تلویزیونی و رادیویی و غیره، مورد بهره گیری قرار می گیرد. (استانفورد و کید، 2000: 71).

از طرفی تجارت الکترونیکی به ابزاری حیاتی در انجام کسب و کار تبدیل شده می باشد. فرصتهایی که ارائه می کند به نظر می رسد هیچ برگشت به عقبی به شکل های سنتی کسب و کار وجود ندارد.

 (میلار و همکاران[2]، 2005: 55)

 بدین ترتیب و با در نظر داشتن آن چیز که که در مورد کسب و کار الکترونیکی گفته گردید اما بایستی اذعان داشت که برای بهره گیری از تمام این پتانسیل کسب و کار الکترونیکی نیاز به شناسایی عواملی هست که موفقیت کسب وکار را به میزان زیادی می تواند بهبود دهد. از این رو لزوم انجام تحقیقی در زمینه شناسایی این عاملها هست و این پژوهش، گامی در راستای تحقق این هدف می باشد.

1-3  اهداف تحقيق

بررسي ميزان اعتماد مشتريان به فروشگاه الكترونيكي ايران تجارت

بررسي وضعيت برند و جايگاه فروشگاه در ميان مردم

بررسي وضعيت تارنماي فروشگاه ايران تجارت

بررسي زير ساخت هاي لازم در برقراري ارتباط در فروشگاه ايران تجارت

بررسي ويژگي هاي جمعيت شناختي مشتريان فروشگاه ايران تجارت

1-4 فرضيات تحقيق

1-4-1 فرضيه اصلی اول:

 بين متغيرهاي فردي مشتريان و اعتماد مشتري درتجارت الكترونيك، ارتباط مثبت هست.

فرضيه هاي فرعي :

بين عوامل شخصيتي و اعتماد مشتري در تجارت الكترونيك، ارتباط مثبت هست.

بين عوامل نگرشي و اعتماد مشتري در تجارت الكترونيك، ارتباط مثبت هست.

بين عوامل مهارتي و اعتماد مشتري در تجارت الكترونيك، ارتباط مثبت هست.

1-4-2 فرضيه اصلی دوم:

بين متغيرهاي مربوط به شركت و اعتماد مشتري در تجارت الكترونيك، ارتباط مثبت هست.

فرضيه هاي فرعي :

بين متغيرهاي مربوط به تارنما و اعتماد مشتري در تجارت الكترونيك، ارتباط مثبت هست.

بين متغيرهاي مربوط به آميخته بازاريابي و اعتماد مشتري در تجارت الكترونيك، ارتباط مثبت هست.

1-4-3 فرضيه اصلی سوم:

 بين متغيرهاي زيرساختي و اعتماد مشتري در تجارت الكترونيك، ارتباط مثبت هست.

فرضيه هاي فرعي :

بين زير ساختهاي مخابراتي و اعتماد مشتري در تجارت الكترونيك، ارتباط مثبت هست.

بين زير ساختهاي حقوقي و قانوني و اعتماد مشتري در تجارت الكترونيك، ارتباط مثبت هست.

بين زير ساختهاي حمل و نقل و اعتماد مشتري در تجارت الكترونيك، ارتباط مثبت هست.

بين زير ساختهاي اعتباري و اعتماد مشتري در تجارت الكترونيك، ارتباط مثبت هست.

1-4-4 فرضيه اصلی چهارم:

 مشترياني كه به صورت الكترونيك خريد مي كنند به فروشگاه الكترونيكي اعتماد دارند.

1-5 تعاریف نظری متغیرها:

1-5-1تجارت الکترونیک[3]،  فرایند خرید، فروش یا تبادل محصولات، خدمات و اطلاعات از طریق شبکه های کامپیوتری و اینترنت می باشد. (شانکر[4]، 2002: 102)

1-5-2تعریف عام تجارت : هر نوع ارائه کالا یا خدمات ، که معمولاً ( نه همیشه ) بخاطر پول انجام می پذیرد (مک کارتی و جروم[5]، 1996)

1-5-3مصرف کنندگان نهایی : کسانی که کالاهاوخدمات را ازخرده فروشان جهت مصرف می خرند(ديسه،2000: 58).
1-5-4توزیع کنندگان و واسطه ها: کسانی که کالاهارادرمقیاس بالایی برای توزیع کردن می خرند(ديسه،2000: 58)

 
1-5-5 مشتریان سازمانی: سازمانهایی که کالاهاراخریده وبرای تولید وتکمیل کار، خودآن را مصرف می کنند.(ديسه،2000: 59)

1-6 تعاریف عملیاتی متغیرها

1-6-1 عوامل شخصیتی: در پرسشنامه مورد بهره گیری در این پژوهش, سوالات 1 تا 5 به مقصود سنجش این عوامل طراحی شده اند.

1-6-2عوامل نظری: در پرسشنامه مورد بهره گیری در این پژوهش, سوالات 6 تا 9 به مقصود سنجش این عوامل طراحی شده اند.

1-6-3عوامل مهارتی: در پرسشنامه مورد بهره گیری در این پژوهش, سوالات 10 تا 12 به مقصود سنجش این عوامل طراحی شده اند.

1-6-4 عوامل مربوط به تارنما: در پرسشنامه مورد بهره گیری در این پژوهش, سوالات 13 تا 18 به مقصود سنجش این عوامل طراحی شده اند.

تعداد صفحه :147

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان