اندانسترون Ondansetron (as HCl ) | اطلاعات دارویی

Ondansetron (as HCl )

اندانسترون

موارد و مقدار مصرف:

الف) جلوگیری از تهوع و استفراغ ناش از ش یمی درمان، از جمله در موارد تجویز مقادیر زیاد سیس پلاتین راه وریدی بزرگسالان و کودکان ۶ ماه به بالا: سه نوبت یه اندازه mg/kg 15/0 از راه ور یدی انفوز یون می شه؛ نوبت اول نیم ساعت قبل از شروع شیمی درمان به مدت ۱۵ دق یقه و دو نوبت بعدی چهار و هشت ساعت بعد از نوبت اول. می توان مقدار ۳۲ میلی گرم یه جا هم نیم ساعت قبل از شروع شیمی درمان ط ۱۵ دق یقه تجویز کرد. راه خوراکی بزرگسالان و کودکان بالای ۱۲ سال : از راه خوراکی، مقدار ۸ میلی گرم نیم ساعت قبل از شروع شیمی درمان و ۸ ساعت بعد از اون ، و بعد ۸ میلی گرم هر ۱۲ ساعت به مدت ۲-۱ روز بعد از تموم شدن شیمی درمان تجو یز می شه. کودکان ۱۱ – ۴ ساله : از راه خوراکی، مقدار ۴ میلی گرم ۳۰ دق یقه قبل از شروع شیمی درمان و دو نوبت بعد، ۴ و ۸ ساعت بعد از نوبت اول مصرف می شه. بعد mg 4 از راه خوراک هر ۸ ساعت به مدت ۲-۱ روز پس از کامل شدن شیمی درمان تجو یز می شه. ب) جلوگیری از تهوع و استفراغ ناش از پرتودرمان بزرگسالان: از راه خوراکی، مقدار ۸ میلی گرم سه بار در روز مصرف می شه. دوز اول رو باید ۱ تا ۲ ساعت قبل از شروع پرتودرمانی مصرف کرد. ب یمارانی که یه دوز تک با اندازه بالا از پرتو به شکم رو دریافت می کنن باید مصرف رو هر ۸ ساعت به مدت ۱ تا ۲ روز ادامه. پ) جلوگیری از تهوع و استفراغ بعد از جراح بزرگسالان: از راه خوراکی، مقدار ۱۶ میلی گرم یه ساعت قبل از بیهوشی یا از راه وریدی ۴ م یلی گرم بدون این دست اون دست کردن قبل از ب یهوشی یا به فاصله کوتاهی بعد از عمل جراح تجو یز می شه. یا mg 4 به شکل رق یق نشده از راه عضلانی به شکل یه دوز تک مصرف شه. کودکان ۱ ماهه تا ۱۲ ساله با وزن بالاتر از ۴۰ کیلوگرم: mg 4 از راه وریدی به شکل یه دوز تک مصرف می شه. کودکان ۱ ماهه تا ۱۲ ساله با وزن ۴۰ کیلوگرم یا کمتر: mg/kg 1/0 از راه وریدی به شکل یه دوز تک مصرف می شه. تنظیم دوز: در ب یمارانی که نارسا یی شد ید کبدی دارن ، دوز توتال روزانه نباید از mg8 بیشتر شه.

موارد منع مصرف و احتیاط:

موارد منع مصرف : حساسیت بیشتر از اندازه به دارو موارد احتیاط: مشکل کبد ی، آلرژی به آنتاگون یستای گیرنده سروتونین، مصرف همزمان با داروهایی که منتهی به طولان شدن فاصله QT می گردند (به صورت وابسته به دوز می تونه بر ECG اثر بزاره ). قرصای خوراکی حاو آسپارتام هستن؛ در ب یماران گرفتار به فنیل کتونوری با ا حتیاط مصرف شه.

مشکلات جانبی:

اعصاب مرکزی: سردرد، مریضی، خستگی، سرگیجه، بیحالی، اضطراب، تب، خواب بیاری. دستگاه گوارش: اسهال، یبوست، درد شکم، خشکی دهن کبد: افزایش گذرای غلظت AST و ALT پوست: بثورات جلدی بقیه مشکلات: درد عضلانی – اسکلت، لرز، احتباس ادرار، درد قفسه سینه، عکس العمل در محل تزریق، تب، هیپوکسی، مشکلات قاعدگی، هایپوتانسیون، آنافیلاکسی مسمومیت و درمان تظاهرات بالینی: مقاد یر بیشتر از ده برابر مقدار پیشنهاد شده بدون مشکلات بوده. درمان: هیچ آنتی دوت توص یه نشده. در صورت مصرف زیادتر از اندازه، اقدامات حمایتی به عمل آ ید.

تداخل دارویی:

اندانسترون به وسیله سیتوکروم P-450 متابول یزه می شه؛ پس، القاکنندها یا مهارکنندهای آنزیم سیتوکروم P-450 ممکنه کل یرانس و نیمه عمر دارو رو تغییر بدن. با این وجود، تنظیم مقدار مصرف دارو لازم ن یست. کارموستین، سیس پلاتین و اتوپوزید بر فارماکوکینتیک اندانسترون اثری ندراند.

کارکرد اثر:

اثر ضداستفراغ: مکان یسم اثر این دارو به طور کامل مشخص نشده. با این وجود، اندانسترون یه آنتاگونیست گیرنده دوپامین نیس. از اونجا که گیرنده های سروتونین نوع ۵-HT3 هم در مح یط روی پا یانهای عصب واگ و هم در مرکز منطقه ماشه ای گیرنده های شیمیایی وجود دارن ، این که اثر ضداستفراغ اندانسترون به واسطه اثر مرکزی، محیطی، یا هر دوی اون هستش معلوم ن یست.

فارماکوکینتیک:

جذب: جذب دارو با مصرف خوراکی متغ یره و بالاترین درجه غلظت طی دو ساعت حاصل می شه. فراهمی ز یستی دارو ۶۰-۵۰ درصده. پخش: ۷۶-۷۰ درصد به پروتیئن پلاسما پیوند می یابد. متابولیسم: به اندازه خیلی از طر یق هیدروکسیلاسیون روی حلقه ا یندول متابولیزه و بعد با گلوکورونید یا سولفات کونژوگه می شه. دفع: پنج درصد به صورت تغییرنیافته در ادرار یافت می شه. نیمه عمر این دارو در بزرگسالان ۶-۵/۳ ساعته.

اشکال دارویی:

: Injection: 2 mg/ml, 2ml, 2 mg/ml, 4ml Tablet: 4mg Solution: 4 mg/5ml

طبقه بندی فارماکولوژیک:

: آنتاگونیست گیرنده سروتونین طبقه بندی درمانی: ضداستفراغ طبقه بندی مصرف در بارداری: رده B نکات قابل پیشنهاد به مریض ۱- در صورت بروز مشکلات جانبی با دکتر تماس بگ یرد. ۲- در صورت به کار گیری قرص، بدون این دست اون دست کردن قبل از مصرف از پوشش خارج شه. قرص رو روی زبون قرار داده و ببلعید و احتیاجی به مصرف قرص با ما یعات نیس. مصرف در سالمندان: هیچ مشکل وابسته به سن با دارو گزارش نشده. مصرف در کودکان: در مورد مصرف دارو در کودکان ۶ ماهه و کوچکتر جهت پیشگیری از تهوع و استفراغ ناش از ش یمی درمان و در کودکان ز یر یه ماه جهت جلوگیری از تهوع و استفراغ پس از جراح اطلاعات کم هست. مصرف در شیردهی: ترشح دارو در شیر مادر مشخص نیس. رعایت احتیاط پیشنهاد شده. ملاحظات اختصاصی اندانسترون بعد از رقیق شدن با کلرورسدیم ۹/۰ درصد، دکستروز ۵ درصد در آب، دکستروز ۵ درصد و کلرورسدیم ۹/۰ درصد به مدت ۴۸ ساعت در دمای اتاق پا یدار می موند. فرم رق یق شده دارو رو می توان طی ۵-۲ دق یقه تزریق کرد. جهت انفوز یون، دارو رو در ml 50 از محلول دارا موافق رق یق کرده و طی ۱۵ دق یقه انفوزیون شه. در ب یمارانی که تحت اعمال جراح شکم قرار می گیرند از نظر ایلئوس، اتساع شکمی و یا هر دو این موارد کنترل گردند. به مریضایی که فن یل کتونوری دارن در مورد قرصای خوراکی دارو اخطار داده شه. اثر بر آزمایشهای تشخیصی دارو ممکنه غلظتای سرمی ALT و AST رو افزا یش دهد.

.

منبع :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *