انحراف چشم یا استرابیسم | بیماری

 

 

توضیح مریضی
هرگونه انحراف از هم راستایی درست چشمها رو لوچی یا استرابیسم (Strabism) میگن. انحراف چشمم عبارت است از نبود هماهنگی حرکت عضلات یا توانایی تمرکز بین دو چشم که باعث می شه چشمها در جهات متفاوتی قرار بگیرن و موجب غیر هم جهت شدن چشمها می شه. استرابیسم ممکنه دریک یا دو چشم ، به طرف داخل (چشمای ضربدری ) یا خارج («چشم نهنگ ») به طرف بالا یا پایین باشه. تو یه جور از انحراف چشم به شکل مخفیه و انحرافیه که با حذف دید دو چشمی (بستن یه چشم) ظاهر می شه و به استرابسیسم مخفی یا هتروفوریا Heterophoria معروفه. استرابیسم رو رو هتروتروپی heterotropia یا تروپی میگن. استرابیسم موجب دوبینی و کم شدن دید عمق و درموارد تک چشمی و درصورت نبود درمان منتهی به آمبلیوپی (تنبلی چشم) می گـردد. هم راستایی چشمها در اول تولد به طور کاملً تکامل نیافته است . تغییر موقعیت تکامل حقیقی چشم در ۴-۳ ماهگی خود رو نشون میده ولی ممکن است در کودکی یا دیرتر رخ دهد.

علایم شایع
ناهماهنگی حرکات چشمها. در بعضی موارد فقط در موقع نگاه کردن به جهتهای خاصی ، قابل مشاهده است .
دوبینی (بعضی وقتا )
دید با تنها یه چشم همراه با از دست دادن درک عمقی
علل
حرکت چشم به وسیله پیامهایی کنترل می شه که از مغز به ۴ عضله دور و بر چشم می رن. نبود هماهنگی حرکتی از موارد زیر ناشی می شه:

نبود توازن عضلانی بین دو چشم
از دست دادن توانایی تمرکز برابر در چشمها. مغز نمی تونه تصاویر دارای تمرکز متفاوت رو تحمل کنه پس پیامهای حاصل از یه میدون دید رو در نظر نمی گیره. آخرسر چشم ضعیف تر در اثر استفاده ناجور ، بلااستفاده می شه و یه چشم «تنبل » یا سرگردان ایجاد می شه.(تنبلی چشم)
آسیب مغزی یا آسیب به سر (نادر)

در موارد سابقه خانوادگی انحراف چشمم ، نشانگان داون ، مریضی تیروئید ، تومور چشم ، آسیب به دستگاه عصبی مرکزی جنین ، آسیب زایمانی ، استفاده ناجور از چشم ممکنه انحراف چشم بروز کنه.
پیشگیری خاصی نداره.

عواقب مورد انتظار
انحراف چشمم رو میشه با تشخیص و درمان زودرس ، اصلاح کرد. بدون درمان فوری ممکن است کاهش بینایی تو یه چشم دائمی شه. پس ، از دست رفتن دید طبیعی تو یه چشم و زجر روانی حاصل از جذاب نبودن ظاهر صورت از عاقب مریضی درمان نشده.
بسیاری افراد با دید یه چشمی موافق می شن و یاد می گیرن همه فعالیتهای خود مثل رانندگی رو با یه چشم انجام بدن. در صورت از دست رفتن دید یه چشم ، از چشم دیگه در برابر آسیب مراقبت بسیاری به عمل بیارین. واسه ورزش و بقیه فعالیتها از جمله درودگری یا جوشکاری که خطر آسیب بالایی دربر دارن، از عینک محافظ استفاده کنین.
تشخیص با توجه به توضیح حال طبی و معاینه فیزیکی گذاشته می شه و ممکن است شامل آزمونای تیزبینی ، معاینه شبکیه ، معاینه کامل عصبی و آزمونهای عضلانی شه.
درمان
هرگونه ناهماهنگی درحرکات چشمها بعد ازشش ماهگی باید مورد توجه قرارگیرد. همچنیــن درصــورت گزارش دوبینــی در کــودکــان بزرگتر، والدین باید نسبت به معاینه دقیق بچه هاشون دست به کار شن.

درمــان استرابیسمســم مشابــه درمــان آمبلیــوپی (تنبلی چشم) بوده و هدف ازدرمان، بهبود دید و به دست آوردن بهترین دید ممکن ، زیبایی ظاهری و به دست آوردن بهترین جهت واسه چشمها و ایجاد دید واحد دو چشمی هستش. تجویز عینک تکدید و دربعضی موارد دو دید ، تجویز منشور و بینایی درمانی پیشنهاد می شه.

درمان ممکن است شامل عینک یا بستن چشم قوی تر واسه اصلاح نبود توزان تمرکز (باعث می شن چشم ضعیف تر به کار بیفته)، تمرینات مربوط به عضلات چشم ، سم بوتولینیوم (در حال حاضر فقط در بزرگسالان استفاده می شه) یا جراحی واسه اصلاح وضعیت عضلات چشم باشه. بعضی وقتا انجام عمل جراحی دوم ضرورت پیدا میکنه.

درمان جراحی فقط واسه زیبایی ظاهری مناسبه، مگه اینکه پس از بینایی درمانی انجام بشه. بعضی ازپزشکان قبل از مبادرت به جراحی روش تزریق ســم بوتولیســم به عضلات چشــم رو امتحان می کنن که دربرخی موارد کارساز هستش.

در صورت پیشنهاد تزریق سم بوتولینیوم ، این سم از راه یه سوزن الکترومیوگرافیک داخل یه عضله چرخاننده چشم در خارج از چشم تزریق می شه.
وقتی که کودکتون در حال موافق شدن با بستن یه چشم است ، از اون در مقابل سقوط یا آسیب مراقبت کنین.
دانشنامه رشد

علایم شایع
ناهماهنگی حرکات چشمها. در بعضی موارد فقط در موقع نگاه کردن به جهتهای خاصی ، قابل مشاهده است .
دوبینی (بعضی وقتا )
دید با تنها یه چشم همراه با از دست دادن درک عمقی
علل
حرکت چشم به وسیله پیامهایی کنترل می شه که از مغز به ۴ عضله دور و بر چشم می رن. نبود هماهنگی حرکتی از موارد زیر ناشی می شه:

نبود توازن عضلانی بین دو چشم
از دست دادن توانایی تمرکز برابر در چشمها. مغز نمی تونه تصاویر دارای تمرکز متفاوت رو تحمل کنه پس پیامهای حاصل از یه میدون دید رو در نظر نمی گیره. آخرسر چشم ضعیف تر در اثر استفاده ناجور ، بلااستفاده می شه و یه چشم «تنبل » یا سرگردان ایجاد می شه.(تنبلی چشم)
آسیب مغزی یا آسیب به سر (نادر)

در موارد سابقه خانوادگی انحراف چشم ، نشانگان داون ، مریضی تیروئید ، تومور چشم ، آسیب به دستگاه عصبی مرکزی جنین ، آسیب زایمانی ، استفاده ناجور از چشم ممکنه انحراف چشم بروز کنه.
پیشگیری خاصی نداره.

عواقب مورد انتظار
انحراف چشم رو میشه با تشخیص و درمان زودرس ، اصلاح کرد. بدون درمان فوری ممکن است کاهش بینایی تو یه چشم دائمی شه. پس ، از دست رفتن دید طبیعی تو یه چشم و زجر روانی حاصل از جذاب نبودن ظاهر صورت از عاقب مریضی درمان نشده.
بسیاری افراد با دید یه چشمی موافق می شن و یاد می گیرن همه فعالیتهای خود مثل رانندگی رو با یه چشم انجام بدن. در صورت از دست رفتن دید یه چشم ، از چشم دیگه در برابر آسیب مراقبت بسیاری به عمل بیارین. واسه ورزش و بقیه فعالیتها از جمله درودگری یا جوشکاری که خطر آسیب بالایی دربر دارن، از عینک محافظ استفاده کنین.
تشخیص با توجه به توضیح حال طبی و معاینه فیزیکی گذاشته می شه و ممکن است شامل آزمونای تیزبینی ، معاینه شبکیه ، معاینه کامل عصبی و آزمونهای عضلانی شه.
درمان
هرگونه ناهماهنگی درحرکات چشمها بعد ازشش ماهگی باید مورد توجه قرارگیرد. همچنیــن درصــورت گزارش دوبینــی در کــودکــان بزرگتر، والدین باید نسبت به معاینه دقیق بچه هاشون دست به کار شن.

درمــان استــرابیســم مشابــه درمــان آمبلیــوپی (تنبلی چشم) بوده و هدف ازدرمان، بهبود دید و به دست آوردن بهترین دید ممکن ، زیبایی ظاهری و به دست آوردن بهترین جهت واسه چشمها و ایجاد دید واحد دو چشمی هستش. تجویز عینک تکدید و دربعضی موارد دو دید ، تجویز منشور و بینایی درمانی پیشنهاد می شه.

درمان ممکن است شامل عینک یا بستن چشم قوی تر واسه اصلاح نبود توزان تمرکز (باعث می شن چشم ضعیف تر به کار بیفته)، تمرینات مربوط به عضلات چشم ، سم بوتولینیوم (در حال حاضر فقط در بزرگسالان استفاده می شه) یا جراحی واسه اصلاح وضعیت عضلات چشم باشه. بعضی وقتا انجام عمل جراحی دوم ضرورت پیدا میکنه.

یه درمان جدید دیگه شامل استفاده از عینک قرار گرفته تو یه منشور پلاستیکی نازک است . مریض قبل از عمل از این عینکا استفاده می کنه و به تعیین مقدار یکی بودن جراحی لازم واسه عضلات چشم کمک می کنه.

درمان جراحی فقط واسه زیبایی ظاهری مناسبه، مگه اینکه پس از بینایی درمانی انجام بشه. بعضی ازپزشکان قبل از مبادرت به جراحی روش تزریق ســم بوتولیســم به عضلات چشــم رو امتحان می کنن که دربرخی موارد کارساز هستش.

در صورت پیشنهاد تزریق سم بوتولینیوم ، این سم از راه یه سوزن الکترومیوگرافیک داخل یه عضله چرخاننده چشم در خارج از چشم تزریق می شه.
وقتی که کودکتون در حال موافق شدن با بستن یه چشم است ، از اون در مقابل سقوط یا آسیب مراقبت کنین.
دانشنامه رشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *