اندازه دور بازوهایتان به شما می گوید چقدر عمر می کنید | ورزش

اندازه دور بازوهایتان به شما میگه چقدر عمر می کنین تحقیقات جدید محققان نشون میده بین اندازه دور بازو و طول عمر […]

اندازه انگشتان دست میزان استرس زنان را نشان می دهد | بیماری

تحقیقات محققان علوم اعصاب نشون داده انگشتان دست نقش مهمی در آزمایش اندازه اضطراب زنان و هم اینکه تواناییای ورزش شون ایفاء […]