منبع تحقیق : پایان نامه ارشد برق الکترونیک :توليد همزمان برق وحرارت

 

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

مقدمه

هنگامي كه توماس اديسون براي تأمين برق موردنياز شهروندان نيويورك ايستگاه توليد برق «پيرل استريت» را راه انـــدازي كرد، اساسا ً استراژي را مطرح كرد كه ما امروزه ازآن به عنوان «توليد پراكنده » يا «Distributed Generation» ياد مي كنيم .

توليد پراكنده طبق تعريف عبارت می باشد از توليد برق درمحل مصرف يا در نزديكي آن با بهره گیری از سيستم هاي توليد برق نسبتا ً كوچك كه ظرفيت آن ها معمولا ً كمتر از 25 مگا وات مي باشد. سابقه بهره گیری از توليد پراكنده به درستي روشن نيست ولي آن چیز که مشخص می باشد اين می باشد كه بعد از دهه 70 عوامل مختلفي دست به دست هم دادند و موجب به وجودآمدن مبحثي به نام «توليد پراكنده » شدند .

1- 1- Cogeneration (توليد همزمان برق وحرارت)

توليد همزمان برق وحرارت يا به اختصار توليد همزمان (Combined Heat&Power or CHP) يكي از مهمترين كاربردهاي توليد پراكنده می باشد كه عبارت از توليد همزمان وتوأم ترموديناميكي دو يا چند شكل انرژي ازيك منبع ساده اوليه مي باشد. بهره گیری هر چه بيشتر از گرماي آزاد شده درحين فرآيند سوختن سوخت ، باعث افزايش بازده انرژي وكاهش مصرف سوخت ودر نتيجه كاهش هزينه هاي مربوط به تأمين انرژي اوليه مي گردد. از گرماي اتلافي بازيافت شده از اين سيستم ها مي توان براي مصارف گرمايشي ، سرمايشي و بسياري از فرآيندهاي صنعتي بهره گیری نمود . توليد همزمان برق و گرما ، مي تواند علاوه بر افزايش بازده وكاهش مصرف سوخت ، باعث كاهش انتشار گازهاي آلاينده نيز گردد. در CHP از انرژي گرمايي توليد شده در فرآيند توليد قدرت به عنوان منبع انرژي بهره گیری مي گردد .

 

 

 

 

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

 

 

 

2- 1- مزاياي توليد همزمان برق وحرارت :

 • افزايش بازده انرژي
 • كاهش هزينه هاي تأمين انرژي
 • تأمين انرژي الكتريكي با كيفيت بسيار بالا تر
 • امكان فروش برق توليد شده اضافي به شبكه

 

جهت بهتر متوجه شدن مزاياي توليد برق وحرارت ميتوان به شكل (1-1) مراجعه كرد :

شكل (1-1)

 

 

3- 1- انگيزه هاي احداث واحدهاي CHP با مروري بر تجربيات جهاني

 • نياز به تجديد ساختار در صنعت برق
 • رشدسريع تكنولوژي وظهور فن آوري هاي با راندمان بالا
 • آلودگي هوا ومحيط زيست ناشي از سوزاندن سوخت هاي فسيلي در تكنولوژيهايي كه راندمان پايين داشتند وهم آلودگي زياديي توليد مي كردند.
 • لزوم صرفه جويي در مصرف انرژي با توجه رو به زوال بودن منابع سوخت فسيلي ، از سوي ديگر ، توليد پراكنده مزاياي بالقوه اي دارد كه از آن جمله مي توان به موارد ذيل تصریح نمود :
 • كاهش نياز به افزايش ظرفيت برق شبكه
 • احداث وبهره برداري بسيار آسان وسريع
 • توليد برق با كيفيت بالا وامكان بهره گیری از گرماي حاصله به صورت همزمان
 • صرفه جويي زياد در مصرف انرژي
 • امكان بهره گیری از منابع انرژي اوليه متنوع مانند بيوگاز ، گاز طبيعي و . . .
 • صرفه جويي اقتصادي براي مصرف كننده نهايي
 • افزايش امنيت تأمين انرژي براي مصرف كننده نهايي
 • انتشار آلاينده هاي زيست محيطي پايين

 

 

 

 

 

 

4 1 نحوه بهره گیری از تكنيك Cogeneration در اين پروژه

امروزه لزوم سرمايه گذاري هنگفت در امر توسعه بخش عرصه انرژي وتلفات در شبكه توزيع وانتقال ، از دغدغه هاي وزارت نيرو محسوب مي گردد . توسعه توليد پراكنده درصنايع ، پالايشگاهها ، شهرك هاي مسكوني وصنعتي ، يكي از روشهاي رفع اين نگراني ها می باشد بخصوص اگر با بهره گیری از تكنولوژيهاي مختلف ، علاوه بر توليد انرژي الكتريكي درمحل ، امكان تأمين انرژي گرمايي مورد نياز نيز وجود داشته باشد . سيستمهاي توليد كننده همزمان انرژي الكتريكي وحرارتي ، ضمن امكان بهره مندي از سرعت اقدام بالا درنصب ، از ميزان تلفات در سيستم انتقال وتوزيع نيز كاسته واثرات مثبت زيست محيطي را در بر دارند .

در اين پروژه با بهره گیری از روش توليد همزمان (Cogeneration) ازتوربين گازي 7/53 مگاواتي پالايشگاه آبادان بازيافت حرارت گرديده كه نحوه عملكردآن بصورت شماتيك درشكل(2-1) آمده می باشد .

همانگونه كه درشكل (4-1) مشخص گرديده، توسط ديگ بازياب حرارتي ، حرارت گازهاي خروجي توربين دريافت شده (البته بخشي از آن ) واز اين حرارت در يك سيستم تبريد جذبي ، جهت توليد سرما بهره گیری مي گردد كه البته اين سيكل تبريد نيز جهت خنك كاري هواي ورودي به كمپرسور آنهم درجهت بالا بردن راندمان توربين گازي مورد بهره گیری قرا خواهد گرفت .

 

 

 

 

 

شكل (2-1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل دوم

 

 

 

 

 

 

 

 

1-2- اساس كار توربين گازي از ديد قوانين ترموديناميكي

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

در آغاز قبل از پرداختن به مسئله بازيابي حرارت از گازهاي خروجي توربين ، بدليل اينـــــكه از اين حرارت مي خواهيم در سيكل تبريد جهت خنك كاري هواي ورودي به كمپرسور از آن بهره گیری نمائيم بنابراين اجازه دهيد ، دلا ئل اينكاررا كه درپيش رو ثابت خواهيم كرد از عوامل بالا بردن راندمان توربين گازي می باشد بياوريم .

توربين هاي گـازي جزء ماشين هاي دوار سيـكل باز هستنـد كه مـستقيما ً ازهـواي آزاد تنفـس مي كنند . لذا عاملي كه باعث تغيير شرايط هواي ورودي آنها گردد، موجب تغيير عملكرد توربين خواهد گردید .يكي از اين عوامل ، افزايش دماي هواي ورودي به كمپرسور مي باشد . از آنجا كه پره هاي واقع شده در ورودي كمپرسور غالــبا ً در يك زاويــه اي ثابت مي شوند ، انتـظار مي رود كه اين ماشينها ، در يك دور داده شده ، حجم ثابتي از هواي اتمسفري را در شرايط مختلف آب وهوايي از خود عبور دهند .بديهي می باشد كه با افزايش دماي محيط چگالي هوا كاهش وبه تبع آن دبي جرمي عبوري توربين نيز طبق ارتباط (1-2) كاهش پيدا مي كند .

(1-2)                                                                                                               =

در اين ارتباط دبي جرمي ،    چگالي و دبي حجمي مي باشند .

اما از آنجائيكه توان توليدي توسط اين ماشبنها ، ارتباط مستقيم با دبي جرمي عبوري از آنها دارد، در شرايطي كه چگالي هوا بخاطر افزايش دما كاهش مي يابد ، قدرت خروجي توربين نيز افت پيدا مي كند.تبعات ناشي از افزايش دماي محيط را ، از بعد ديگري نيز مي توان مورد بررسي قرار داد.

 

 

 

 

 

 

 

 

ارتباط (2-2) ، توان مصرفي يك كمپرسور به ازاي واحد جرم عبوري از آن نشان مي دهد .

(2-2)

 

 

 

 

 

 

ارتباط بالا نشان مي دهد كه با افزايش دماي هواي ورودي كمپرسور (T1) ، انرژي مورد نياز كمپرسورجهت فشرده كردن هواي ورودي افزايش پيدا كرده ودر نتيجه قدرت خروجي توربين براي راندن ژنراتور متصل به خود كاهش مي يابد .

 

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه :128