دانلود فایل تحقیق : پایان نامه ارشد رشته مدیریت : بررسی رابطه بین طراحی شغل و عملکرد کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

عنوان : مطالعه ارتباط بین طراحی شغل و عملکرد کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

دانشگاه آزاد اسلامي

 واحد نراق 

دانشکده مدیریت- گروه  مدیریت دولتی

پايان نامه برای دريافت درجه كارشناسي ارشد

“M.A”

گرايش تشکیلات و روشها

عنوان: 

مطالعه ارتباط بین طراحی شغل و عملکرد کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

استاد راهنما :

آقای دکتر زین العابدین امینی سابق

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

عنوان صفحه
چکیده 1
فصل اول ، كليات پژوهش
1-1- مقدمه 3
1-2- بيان مسئله 4
1-3 -اهميت و ضرورت تحقيق 7
1-4-اهداف پژوهش 9
1-5- فرضیه های پژوهش 9
1-6- قلمرو پژوهش 10
1-7- متغیرهای پژوهش 10
1-8-تعریف متغیرهای پژوهش 10
فصل دوم،ادبیات و پیشینه پژوهش
بخش اول:طراحی شغل
2-1مقدمه 15
2-2- تكامل طراحي شغل 16
2-3-اثر تفکرات عقلایی اولیه 20
2-4-نگرشهای(مکاتب فکری) مختلف نسبت به طراحی شغل 22
2-5-روش های مختلف طراحی شغل 27
2-6-مزایای احتمالی چرخش شغلی 34
2-7-غنی سازی شغلی 35
2-8-توانمندسازی 41
2-9-برنامه های توانمندسازی 44
2-10- تفاوت بین تجزیه شغل و طراحی شغل 45
2-11-طراحی شغل و عملکرد 47
2-12- مدل ویژگی های شغل 48
2-13-نقایص مدل ویژگی های شغل 52
شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید