دانلود فایل تحقیق : دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت : بررسی و تدوین استراتژی مناسب بازاریابی برای شرکت بیمه توسعه

عنوان : مطالعه و تدوین استراتژی مناسب بازاریابی برای شرکت بیمه توسعه

دانشگاه آزاد اسلامی 

واحد نراق

پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد

(M.A)

دانشکده مدیریت

عنوان :

مطالعه و تدوین استراتژی مناسب بازاریابی برای شرکت بیمه توسعه

(مطالعه موردی شهرستان کاشان)

 استاد راهنما:

دکتر مهدوی نیا

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

عنوان                    صفحه

چکیده ‌س

فصل اول. 3

کلیات… 3

1-مقدمه. 4

2-اظهار مساله. 4

3-اهمیت و ضرورت موضوع. 6

4-اهداف پژوهش.. 7

الف)اهداف اصلی پژوهش.. 7

ب)اهداف فرعی پژوهش.. 7

5-سوالات اصلی مربوط به فرضیه ها 8

الف)سوالات فرعی مربوط به فرضیه ها 8

6-فرضیات… 8

7-قلمرو پژوهش.. 9

8-قلمرو موضوعی.. 9

9-قلمرو مکانی.. 9

10-مفاهیم نظری.. 10

تعریف بیمه. 10

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

موضوع بيمه: 11

نفع بيمه‌اي: 11

فرانشيز: 11

مفهوم خسارت در بيمه ‏ 12

تجزیه و تحلیل بازار: 13

انتخاب بازارهای هدف: 13

هیه ترکیب عناصر بازاریابی: 13

تلاشهای بازاریابی: 13

بازاريابي: 14

مفاهیم عملیاتی.. 15

11-جمع بندی فصل.. 16

فصل دوم. 17

ادبیات پژوهش.. 17

مقدمه. 18

گفتار اول – تعاریف و مفاهیم. 18

تعريف برنامه ریزی.. 18

بازاریابی.. 19

هزينه ها 21

منافع. 22

گفتاردوم- ويژگي‌هاي برنامه ریزی.. 26

انواع برنامه ريزي.. 26

برنامه‌ریزی راهبردی.. 27

برنامه ريزي استراتژيك… 27

تاریخچه برنامه ریزی استراتژیک… 28

برنامه ريزي استراتژيك چگونه انجام مي‌گردد؟. 29

مزاياي برنامه ریزی استراتژيك… 29

ويژگي‌هاي برنامه ريزي استراتژیک… 30

برنامه ريزي استراتژیک در بخش دولتي.. 31

سطوح فرآيند برنامه ريزي استراتژيك  سازماني.. 32

مدل های برنامه ریزی استراتژی.. 33

مدل میتنزبرگ… 33

مدل  BCG (گروه مشاوران بوستون) 33

مدل تدوین استراتژی GE (جنرال الکتریک) 34

مدل پروتر. 36

مدل SWOT.. 37

مدل CMS.. 39

مدل برایسون. 40

مدل فرآیند استراتژیک… 45

مدل کارت امتیازی موزون BSC.. 45

علت های عدم اجرای استراتژی های تدوین شده در سازمان. 45

عدم مشارکت کارکنان در فرآیند برنامه ریزی استراتژیک شرکت… 46

فرآيند برنامه ريزي استراتژيك… 48

بيانيه ماموريت و بیانیه چشم انداز. 51

چشم انداز: 51

ماموریت: 51

طرح كلي برنامه ريزي استراتژيك.. 52

فرآيند برنامه ريزي استراتژيك.. 52

ابزار ها و رويكردهاي برنامه ريزي استراتژيك.. 52

تحليل موقعيت.. 52

اهداف موضوعات و هدف.. 52

گفتارسوم-انواع بازاریابی و استراتژی بازاریابی.. 52

– بازاریابی شبكه‌ای.. 52

– بازاریابی هدفمند. 53

ترویج تاکتیک… 53

استراتژی بازاریابی.. 59

گفتارچهارم-استراتژي بازاريابي خدمات بيمه. 65

بازاریابی ‌ارتباطات ‌ 65

تعریف ‌اهداف ‌ارتباطی ‌ 65

بهره گیری ‌از ‌تبلیغات ‌ 66

حضور ‌نمایشگاهی ‌ 66

خرید ‌آدرس‌ها 66

دو انتخاب، پیش رو. 70

فهمیدن و استاد شدن در این مهارت:. 73

آیا مشتری احتمالی شما قبول دارند و اعتراف می کند که -مشکلی دارد؟. 74

دست وپا زدن و تقلا کردن در برنامه های بازاریابی خود رامتوقف کنیم! 75

چه چیزی در تمامی برنامه های “ایجاد و تولید تماس” های ماوجود دارد؟. 77

تأثیر تمامی این شرایط و اخبار بد بر میزان توانایی ما دریافتن و جذب مشتریان احتمالی جدید و گذاشتن قرار ملاقات و بستن فروش، چگونه می باشد؟. 78

برای مشتریان احتمالی خود، کارگاه های آموزشی رایگان برگزار کنیم! 80

بهترین راه برای ایجاد تماس های جدید در کار فروشندگی بیمه برای داشتن فروشهای جدید، چیست؟ 81

برترین متدهای تولید تماس (به علاوه نکات ناگفته) 83

– متدها تبلیغاتی بیشتر در تولید تماس… 93

گفتار پنجم -آمیخته بازاریابی مناسب با بهره گیری از تکنیک AHP دربیمه. 111

آمیزه بازاریابی.. 113

آمیزه ‌موفق ‌بازاریابی ‌ 119

ایجاد ‌فرق ‌ 120

فروش ‌از ‌طریق ‌همه ‌کانال‌ها 120

نرم‌افزارها 120

‌جستجو در ‌اینترنت… 120

تاثير اينترنت برآميخته بازاريابي.. 120

زمان ايجاد اعتماد مشتري.. 122

قدرت درحال افزايش مشتريان. 122

تركيب عناصر بازاريابي.. 124

الف) محصول را مي توان بدين گونه تعريف كرد: 124

ب) قيمت: 125

ج) توزيع (مكان): 126

د) ترفيع (ترويج و گسترش): 128

پست مستقيم، هميشه در نقطه هدف… 130

گفتار ششم-آمیخته بازاریابی با مدل ارزيابي عملكرد سازمانها درسیستم الكترونيكي.. 131

سازمانهاي كوچك و متوسط و تجارت الكترونيكي:. 135

مدلهاي ورود سازمانهاي كوچك و متوسط به تجارت الكترونيكي.. 136

ارائه مدلي براي ارزيابي عملكرد سازمانهاي كوچك و متوسط در ورود به تجارت الكترونيكي:. 137

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

2-مدل پيشنهادي.. 139

-تشريح اجزاء مدل پيشنهادي:. 140

3- عوامل سازماني:. 142

4- سيستم هاي بين سازماني:. 142

تعيين اعتبار مدل پيشنهادي.. 144

تاثير آمادگي الكترونيكي بر شاخصهاي مالي عملكرد. 144

گفتار هفتم- سابقه تحقیقات انجام شده درمورد موضوع. 149

الف)پیشینه داخلی: 149

ب) پیشینه خارجی.. 150

جدول چهارچوب نظری.. 152

نتیجه گیری.. 154

فصل سوم. 155

روش کار. 155

مقدمه. 156

-جامعه و نمونه آماری.. 156

نمونه های پژوهش.. 156

متغیرها و چارچوب نظری پژوهش.. 157

فرضیه های پژوهش.. 158

فرضیات… 158

ابزار گردآوری اطلاعات… 159

روش پژوهش.. 159

روايي: 159

قابليت اعتماد پرسشنامه. 160

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات… 160

فصل چهارم. 161

تجزیه و تحلیل یافته ها 161

مقدمه. 162

تبیین نظری و فرضیه ها:. 163

رضایت مشتری.. 167

عملکرد و رضایت… 169

الف)اطلاعات توصیفی پژوهش… 169

فصل پنجم. 179

بحث،نتیجه گیري و پیشنهادات… 179

انعطاف پذیری در نحوة پرداخت حق بیمه: 183

افزایش سرمایة اصلی بیمة عمر (سرمایة فوت): 183

تعدیل سرمایة اندوخته بیمة عمر: 184

كاهش سرمایة بیمه عمر و یا تقلیل نرخ تعدیل: 184

مزیت ویژه در پرداخت سرمایة فوت و اندوختة بیمه نامه: 184

پوشش بیمه تكمیلی ناشی از حادثه: 184

معافیت از پرداخت حق بیمه به علت از كار افتادگی: 185

بیمه بیماریهای صعب العلاج: 185

سرمایه گذاری مناسب: 185

دسترسی به اندوحته حاصل از سرمایه گذاری: 185

دریافت وام: 186

 ضمانت سودآوری: 186

میزان مشاركت مشتری  در سرمایه گذاری های شركت بیمة كارآفرین : 186

مطمئن، بدون ریسك و معاف از مالیات: 187

بیمة مستمری و بازنشستگی: 187

پشتوانة و اعتبار مالی شركت بیمة كارآفرین: 187

نتیجه گیری.. 189

پيشنهادات… 192

منابع. 194

چکیده

میل بشر به آرامش و کوشش توامان وی به طی مسیر زندگی در بستر امنیت تلاشی می باشد قابل تامل. از این حیث بسته به سطح برخورداری جوامع از رفاه اجتماعی میزان بروز و ظهور این تمایل بیشتر می گردد. در حقیقت آن چیز که بعد ها به عنوان توسعه از آن یاد گردید از این میل انسانی نشات می گیرد.که برای  دستیابی به توسعه مهم ترین مقوله سیستم برنامه ریزی در سازمان می باشد ازاینرو برنامه‌ریزی را از جنبه‌های مختلف دسته‌بندی کرده‌اند: برنامه‌ریزی از جنبه ماهیت به برنامه فیزیکی، سازمانی، فرایند، مالی، وظیفه‌ای و عمومی دسته‌بندی می شوند.

برنامه ریزی از جنبه افق زمانی نیز به برنامه‌ریزی کوتاه مدت (عملیاتی و تاکتیکی)، میان و بلند مدت دسته‌بندی نموده‌اند. نوع دیگری از برنامه ریزی برای افق بلند مدت با دیدگاه خاص هست که با عنوان برنامه‌ریزی استراتژیک شناخته می گردد. برنامه‌ریزی استراتژیک بر تصمیمات سطح عملیاتی اثر می‌گذارد.پس نگاهی به تجربه بشری در جوامع حکم می کند که هرچه سطح توسعه یافتگی بیشتر باشد،برنامه ریزی برای ایجاد یک سازوکار امنیت اجتماعی در جامعه بیشتر می گردد و از این رو مفهوم بیمه معنا می گردد.زیرا بیمه در ایران ودر بسیاری از کشورهای دیگر همزاد توسعه می باشد.که در آن برقراری هماهنگي همواره از چالشها و نگراني هاي اساسي مديران سازمان و به گونه خاص مديران در سیستم مدیریت استراتژی و بازاريابي بیمه می باشد.که در این پژوهش به بحث وبررسی استراتژری در بازار یابی بیمه توسعه شهرستان کاشان پرداخته شده،وجامعه آماري،آن شامل کارشناسان در دفتر مرکزی ونمایندگی های بیمه توسعه شهرستان کاشان می باشد  .که تعداد 45نفر به عنوان نمونه به صورت تصادفی تعیین شدند.

ابزارتحقیق شامل:منابع کتابخانه ای برای مباحث نظری ومصاحبه و پرسشنامه برای بحث توصیف آماری بوده می باشد.

در این پژوهش مطالعه 5فرضیه مورد توجه بوده که در نتیجه یافته های نظری وآماری نتايج حاصل از آزمون همبستگي نيزنشان داد كه بين تمامي متغيرهاي تحقيق همبستگي قابل توجهي هست. در يك جمع بندي مي توان گفت كه انتخاب متغير استراتژی،درسطح سنجش ترتيبي و بالاتر) داراي ارتباط با بازاریابی بیمه توسعه مي باشند و اين نتيجه نشان مي دهد كه انتخاب مولفه های “راهبرد نفوذ در بازار بالقوه بیمه مهندسی کیفیت ،اطلاع رسانی قوانین جدید بیمه ،منحصربفرد بودن کیفیت خدمات ارائه شده،درنظرداشتن خدمات و مزایای ویژه و شرایط ویژه نسبت به رقبا در پرداخت حق بیمه”با بازار یابی بیمه توسعه با در نظر داشتن مباني نظري درست صورت گرفته می باشد و جریانی همسورا دنبال می کنند.

کلیدواژه: سازمان،بیمه،استراتژی،بازار یابی،مشتری،بیمه توسعه،خدمات

1-مقدمه

برنامه ریزی استراتژیک ، برنامه ای می باشد با اهداف کلان و آینده نگر که این امکان را فراهم می آورد که در برخورد با مسائل پیش روی به جای منفعلانه اقدام کردن ، فاعل باشیم و برای ساختن آینده خویش کوشش نمائیم .

« مدیریت استراتژیک هنر و علم تدوین ، اجرا و ارزیابی تصمیمات وظیفه ای چندگانه می باشد که سازمان را قادر می سازد به هدف های بلند مدت خود دست یابد. » 

ضرورت در نظر داشتن مدیریت استراتژیک از آن جهت می باشد که با بهره گیری از روش های خاص ، بیم ها و تهدیدهای احتمالی را بازشناسایی کرده و با بکاربستن تمهیدات لازم آن ها را به فرصت های نیکو مبدل می کند بر پایه این شیوه تفکر ، مدیران در همه بخش های زندگی بایستی به مطالعه در افق کار خود بپردازند و از آن چیز که پیش بینی می گردد برنامه ای شایسته و کارساز فراهم آورند . مدیریت استراتژیک نه تنها از همه روش های معمول برای مطالعه و دریافت پدیده ها بهره می گیرد که خود با تکیه بر اصول و قواعدی تازه می کوشد تا خواستهای احتمالی را به کامیابی های قطعی مبدل سازد و توان پایندگی سازمان ها را افزایش دهد .

به دیگر سخن در عرصه بسیار پیچیده فعالیت های صنعتی ، بازرگانی و اقتصادی ، تعدد عوامل تاثیرگذار ، سرعت تغییر و تحولات ، علاقمندی سازمان ها به کسب موفقیت و بقای بلند مدت برنامه ریزی استراتژیک را ضرورتی اجتناب ناپذیر کرده می باشد

مدیران آینده ساز کوشش می کنند که نه تنها با شناختن فرصتها و تهدیدات پیش روی ، آینده سازمان را پیش بینی نمایند و در جهت الگوها و پارا داریم های آن حرکت کنند بلکه با بهره گیری از خلاقیت و نوآوریها و آگاهی از ضعفها و قوتهای کسب و کار خویش تا حد امکان آینده را شکل داده و سایر رقبا را به پیروی از خویش مجبور نمایند . 

2-اظهار مساله

بدنبال کوشش مجلس شورای اسلامی و دولت جمهوری اسلامی ایران در ایجاد بسترهای مناسب، جهت توسعه اقتصادی کشور، تصمیمات مهمی در عرصه‌های اقتصادی،همانند اصلاح قوانین مالیاتی،یکسان ‌سازی نرخ ارز،خصوصی‌سازی صنعت بانکداری و بیمه اتخاذ گردید.اما با در نظر داشتن این که اداره بانک‌ها و شرکتهای بیمه‌ به عنوان دو اهرم مهم اقتصادی، سالهای متمادی در انحصار دولت بود ،به نظر می رسد به دلیل ضرورت رعایت مقررات و سلسله مراتب طولانی ، رشد مورد انتظار در این دو صنعت مهم حاصل نشده بود.

بدنبال تصویب قانون تاسیس شرکتهای بیمه‌خصوصی،مؤسسه اعتباری توسعه، بعنوان اولین مؤسسه اعتباری دارای مجوز فعالیت، پس از کسب تجربه های موفق در امر بانکداری،امتیاز تاسیس شرکت بیمه خصوصی در کشور را کسب نموده و بیمه توسعه، به عنوان یکی از اولین شرکت های بیمه خصوصی در ایران، دراردیبهشت ماه 1382، با نیرویی کارآمد، برنامه ریزی بنیادی و تجهیزات فنی لازم، با مجوز بیمه مرکزی ایران، آغاز به کار نمود مهمترین هدف تاسیس بیمه توسعه ،‌ طراحی و ارائه خدمات بیمه ای به خصوص در زمینه سرمایه گذاری های تولیدی و صنعتی وهمجنین صنایع ساخت و ساز و کشاورزی می باشد تا بتواند بخش وسیعی از آحاد جامعه را تحت پوشش انواع خدمات بیمه قرار دهد و به سهم خود رفاه اجتماعی و اقتصادی را برای کلیه اعضای جامعه فراهم آورده و تقویت بخشد و بدین ترتیب میزان آسیب پذیری اقتصادی فعالیت آنان را نیز کاهش دهد به بیانی دیگر هدف این می باشد که فعالیت بیمه توسعه بر مبنای نیازهای مردم صورت گیرد تا به دنبال آن باگسترش آگاهی های جامعه درمورد بیمه ، در جهت توسعه صنعت بیمه کوشش گردد. و با رویکرد استراتژیک بتوان سهم بیشتری از بازار را بدست آورد.هرچند،برای شرکتها وموسسات برنامه ریزی استراتژیک تا دهه ۱۹۷۰ معنا و مفهومی نداشت و شرکتها فقط به برنامه ریزی عملیاتی می پرداختند.اما با افزایش رقابت در بازار ودر اختیار گرفتن سهم بیشترآن،شرکتها بخصوص در صنعت بیمه متوجه شدند که با روشهای قبلی قادر به فعالیت نیستند.لذا فرآیند برنامه ریزی جدیدی برای رفع معضلات پیشنهاد گردید.

این فرآیند دارای سه رکن اصلی می باشد:

-تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاریهای گذشته و آتی .

-تخمین سود بالقوه آتی شرکت 

-تهیه استراتژی

از طرفی به عقیده بعضی صاحبنظران و اماتورهای بیمه ای،عدم وجود فرهنگ بهره گیری از خدمات بیمه ای و خرید بیمه یکی از معضلات جدی بر سر راه بازار بیمه می باشد.

حال بایستی دید،چه راهکارهای عملی واستراتژی مناسب بایداتخاذ نمود،تا بتوان از طریق کاربرداین ارکان در سیستم مدیریت سازمان در بازاررقابت صنعت بیمه سهم بیشتری را به خود اختصاص داد.پس مهمترین واساسی ترین سوال این می باشد که با چه رویکردی درسیستم مدیریت بیمه توسعه می توان به استراتژی مناسب بازاریابی در این صنعت دست پیدا نمود؟

3-اهمیت و ضرورت موضوع

برنامه ریزی استراتژیک،یکی از موضوعات اساسی و کاربردی برای هر سازمان رو به توسعه ای می باشد.بخصوص در سازمان هایی که محیط کاری آن ها دستخوش تغییرات مهمی می باشند، اصل تغییر به عنوان یک نیاز اساسی با مجموعه ای از تغییرات مهمی می باشند،اصل تغییر بعنوان یک نیاز اساسی با مجموعه ای از گزینه های مختلف و مستمری مواجه می باشد که بایستی از بین آنها بهترین و کارآمد ترین راانتخاب کند.

پس،براساس شواهد تجربی تمام تغییرات و یا تصمیمات اتخاذ شده مناسب و مطلوب نمی باشند و تصمیمات اتخاذ شده در هر سازمانی بایستی منعکس کننده جهتی باشند که موفقیت سازمان را در آینده تضمین کرده و یا حداقل بقاء آن را باعث گردد.

تفکیک شدن تصمیمات به دو سطح‏ استراتژیک وتاکتیکی در هر سازمان،مانند‏ خدمات هری،اثربخشی‏[1] تصمیمات تاکتیکی و برنامه‏های کوتاه‏مدت را افزایش می‏دهد(شارل، 18،1371). بعلاوه،وجود تفکر مدیریت استراتژیک در سازمان،پایداری و توسعهء سازمان را در رویارویی با تحولات محیط امکان پذیر می‏سازد[2]

بازاريابي تنها براي تبليغ و ترويج نيست، در حقيقت تبليغ و ترويج تنها يك جنبه از فرآيند بازاريابي مي باشد. بازاريابي همچنين شامل توليد، قيمت گذاري و اشاعه يك محصول می باشد . بازاريابي به دنبال تعيين و تامين نيازهاي اجتماعي و انساني مي باشد. به گفته كاتلر و آرمسترانگ(2001) بازاريابي به عنوان فرايندي اجتماعي و مديريتي می باشد كه در آن افراد و گروهها آن چیز که كه مي خواهند و نياز دارند را با ايجاد و تغيير محصولات و ارزشها ، با ديگران بدست مي آورند. بازاريابي مطالعه فرايندهاي تغيير می باشد به ويژه آن تغييراتي كه در ارتباط با تامين كالاها و خدمات مي باشد[3] .

بر اساس تعريف موسسه بازاريابي چارتر بريتانيا،بازاريابي فرايندي مديريتي می باشد كه مسئوليت تشخيص، پيش بيني و تامين نيازهاي مشتريان به شكل موثر را بر عهده دارد[4] افراد بازارياب اکثرا مشغول بازاريابي كالاها، خدمات، وقايع، تجارب، اشخاص، مكان ها، دارائي ها، سازمان ها، اطلاعات و عقايد مختلف مي باشند.

بسياري از متخصصان احساس مي كنند كه بیمه همچون يك سازمان غير انتفاعي می باشد ، از آن رو، مفهوم برنامه ریزی استراتژیک مورد تقاضاي بیمه ها در کارکرد و کاربرد سیستم اطلاعاتي مي باشد. اما در دنياي مدرن، بازاريابي خدمات و محصولات اطلاعات رقومي براي بقاي بیمه ها ضروري مي باشد.فناوري هاي ارتباطي و اطلاعاتي تغييرات شگفت انگيز و تحولات رويكردي در زنجيره عرضه و تقاضاي خدمات به همراه داشته اند. بر اساس آن چیز که كه كاتلر (1995) تصریح مي كند سازمان هايي مثل موزه ها، دانشگاه ها، كتابخانه ها، و موسسات خيريه نياز دارند تا منابع و محصولاتشان را جهت بدست آوردن حمايتهاي اجتماعي، سياسي و اقتصادي بازاريابي نمايند. 

4-اهداف پژوهش

الف)اهداف اصلی پژوهش

راهبرد نفوذ دربازاربالقوه مهندسی کیفیت درارتقاء معنادار سهم شرکت بیمه توسعه کاشان.

ب)اهداف فرعی پژوهش

1- اطلاع رسانی قوانین جدید بیمه برای جلوگیری از تضرر بیمه شدگان و ارتقاءسهم بازار بیمه توسعه در شهرستان کاشان .

2- منحصربفرد بودن کیفیت خدمات ارائه شده از سوی شرکت های بیمه توسعه وبدست آوردن سهم بالای بازار بیمه توسعه در شهرستان کاشان .

3- درنظرداشتن خدمات و مزایای ویژه برای افراد و موسسات با قدمت بیمه بالا در شرکت های بیمه توسعه و بدست آوردن سهم بالای بازار بیمه توسعه در شهرستان کاشان. 

4- شرایط ویژه نسبت به رقبا در پرداخت حق بیمه از سوی شرکت های بیمه توسعه و بدست آوردن سهم بالای بازار بیمه توسعه در شهرستان کاشان .

5-سوالات اصلی مربوط به فرضیه ها

آیا کاربرد راهبرد نفوذ در بازار بالقوه بیمه مهندسی کیفیت موجب ارتقاء معنادار سهم شرکت بیمه توسعه کاشان  می گردد؟

الف)سوالات فرعی مربوط به فرضیه ها

1-آيا اطلاع رسانی قوانین جدید بیمه برجلوگیری از تضرر بیمه شدگان و ارتقاءسهم بازار بیمه توسعه در شهرستان کاشان تاثیر گذار می باشد؟

2- آيامیان منحصربفرد بودن کیفیت خدمات ارائه شده از سوی شرکت های بیمه توسعه وبدست آوردن سهم بالای بازار بیمه توسعه در شهرستان کاشان ارتباط هست؟

3- آيا میان درنظرداشتن خدمات و مزایای ویژه برای افراد و موسسات با قدمت بیمه بالا در شرکت های بیمه توسعه و بدست آوردن سهم بالای بازار بیمه توسعه در شهرستان کاشان ارتباط هست؟

4- آيا میان شرایط ویژه نسبت به رقبا در پرداخت حق بیمه از سوی شرکت های بیمه توسعه و بدست آوردن سهم بالای بازار بیمه توسعه در شهرستان کاشان ارتباط هست؟

6-فرضیات

1-میان راهبرد نفوذ در بازاربالقوه بیمه مهندسی و ارتقاء کیفیت ارائه خدمات در شرکت بیمه توسعه کاشان  ارتباط معناداری هست.

2-میان اطلاع رسانی قوانین جدید بیمه برای جلوگیری از تضرر بیمه شدگان و ارتقاءسهم بازار بیمه توسعه در شهرستان کاشان ارتباط معناداری هست

3-میان منحصربفرد بودن کیفیت خدمات ارائه شده از سوی شرکت های بیمه توسعه وبدست آوردن سهم بالای بازار بیمه توسعه در شهرستان کاشان ارتباط معناداری هست

4-میان درنظرداشتن خدمات و مزایای ویژه برای افراد و موسسات با قدمت بیمه بالا در شرکت های بیمه توسعه و بدست آوردن سهم بالای بازار بیمه توسعه در شهرستان کاشان ارتباط معناداری هست

5-میان شرایط ویژه نسبت به رقبا در پرداخت حق بیمه از سوی شرکت های بیمه توسعه و بدست آوردن سهم بالای بازار بیمه توسعه در شهرستان کاشان ارتباط معناداری هست.

تعداد صفحه :218

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان